Choose language Svenska
Top image

Dusch och bad

PRIMO har ett stort sortiment av extruderade profiler med nätt och elegant design, som är underhållsfria och kan erhållas med många olika ytstrukturer

Click on a dot to view more information
Product
Fästprofiler
Skarvprofiler för
klinker
Trappstegskanter
Socklar
Möbelkanter
Hörnprofiler
Lampkåpor och
samlingsskenor
Kant- och
takprofiler
Klämprofiler
Dörrtätningsprofiler
Golvtätningsprofiler
Spalttätningsprofiler

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies