Choose language Svenska

Fönster och dörrar
– systemprofiler

Mer än 50 års erfarenhet av att utveckla förstklassiga fönsterprofiler

Med mer än 50 års erfarenhet av att utveckla förstklassiga fönsterprofiler blir Primos systemprofiler ditt förstahandsval när det gäller:

  • En tilltalande och flexibel design som passar alla arkitekturer
  • Ett framtidssäkert och energieffektivt fönstersystem
  • En produkt med lång livslängd och praktiskt taget inget underhåll
  • En trovärdig och pålitlig leverantör

Tilltalande och flexibel design

Dina fönster får en elegant design i den klassiska nordiska stilen med tunna ramar och fönsterbågar. Dina slutkunder kan blanda olika fönstermodeller eftersom de profiler som används nästan är identiska.

Det betyder att olika storlekar och mönster fortfarande matchar, oberoende av husets arkitektur. Primos systemprofilsortiment omfattar karmar, överkantshängda, sidohängda, vändbara och pivåhängda fönster samt skjutfönster.

Click to start animation
Klicka för att starta animeringen

Click to start animation
Klicka för att starta animeringen

Click to start animation
Klicka för att starta animeringen

 

Ett framtidssäkert och energieffektivt fönstersystem

I egenskap av leverantör till byggindustrin tar vi vårt ansvar på största allvar. Våra produkter är miljövänliga, återvinningsbara och energisparande, och våra profiler kan bidra väsentligt till dina ansträngningar att tillverka fönster som minimerar värmeförlusten från fastigheterna.

Vi är väl positionerade när det gäller att skapa morgondagens fönster i tätt samarbete med dig.

Produkter med lång livslängd och praktiskt taget inget underhåll

Fönster kan tillverkas med Primos systemprofiler i PVC eller PVC/aluminium – och båda alternativen är praktiskt taget underhållsfria.

Vi använder enbart förstklassig PVC i kvalitetsklass A, vilket är det bästa du kan få. Våra profiler rostar inte och är motståndskraftiga mot påverkan av väder och vind, syror, alkalier, lösningsmedel och olja.

Och självklart är våra extruderade plastprodukter helt resistenta mot UV-ljus och vatten.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies