Choose language Svenska

Våra profiler
– dina fönster

För fönster- och dörrtillverkare kan systemprofiler från Primo vara en integrerad del i en lönsam produktionslinje.

Vårt profilsystem kan lätt och snabbt anpassas till produktionslinjer för både större och mindre fönster.

Primos systemprofiler levereras i längder upp till 6 meter. Fönstersystemet gör det möjligt för dig att konstruera ett fönster eller en dörr med högt isoleringsvärde, full designfrihet och noll underhåll för dina kunder.

Kontakta oss för ytterligare information >>

En trovärdig och pålitlig leverantör

Vår erfarenhet av extrudering sträcker sig mer än ett halvt århundrade bakåt i tiden, och under hela den tiden har det varit vår orubbliga princip att alltid vara bäst på kvalitet, service och logistik. När du väljer oss som din fönsterprofilpartner får du en pålitlig och engagerad partner med lika delar kreativitet och erfarenhet.

Vi stödjer dina försäljnings- och marknadsföringsfunktioner med alla behövliga tekniska specifikationer, ritningar och bilder.

Vi tror på långvariga relationer. Ju längre vi arbetar tillsammans, desto bättre blir våra ömsesidiga prestationer. Vi tror starkt på att en ärlig och öppen dialog mellan partner är den rätta vägen till ett fruktbart samarbete. 

Primo är ett internationellt företag med produktion i alla nordiska länder samt Tyskland, Polen, Ryssland och Kina. Vi är alltid lätta att nå och lätta att kommunicera med.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies