Choose language Svenska

Belysningsprofiler och kåpor

Plast är ett idealt material för belysningskomponenter

Förutom den unika flexibiliteten till design ger den stora variationer mellan olika plasttyper möjlighet till olika kombinationer av egenskaper och prestanda.

 • Samma produkt i olika färger
 • Låg vikt
 • Halvgenomskinlig, genomskinlig eller ”färgat genomskinlig”
 • Dielektriska egenskaper
 • Hög temperaturtolerans

Primo samarbetar med tillverkare av belysningsutrustning och levererar

 • Kabelkanaler
 • Dekorationsprofiler
 • Isoleringsslangar
 • Socklar till lysrör
 • Lysrörskåpor
 • Täckprofiler

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies