Choose language Svenska

Elektronik

Primos profildragning av fiberkompositer täcker ett brett standardsortiment för elektronikindustrin.

  • Digitala skyltar för prismärkningssystem
  • Antennskydd
  • Kåpor till elektriska apparater

Primos plast ger också designmöjligheter. Extruderade profiler utgör attraktiva, lätta och hållbara delar till elektroniska apparater, t.ex. konsumentelektronik och högteknologiska elektronikprodukter. Vi kan faktiskt producera i stort sett vilken profil som helst för alla elektriska applikationer.

 

 

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies