Choose language Svenska

Energisektorn

 

Termoplaster och fiberkompositer är viktiga komponentmaterial i den elektriska industrin.

De har följande fördelar:

  • Isolerande
  • Högt styrke-/viktförhållande 
  • Värmeresistent 
  • Korrosionsbeständigt 
  • Självläkande egenskaper 
  • Högspänningsapplikationer

Vi tillverkar packningar för regler- och kraftcentraler, skydd för strömskenor och olika samextruderade metall-/plastlösningar för den elektriska kraftindustrin.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies