Choose language Svenska

Kvalitet och dokumentation

Renrumslokaler

Våra motiverade medarbetare är särskilt utbildade på renrumstillverkning och hantering av produkter som uppfyller SS-EN ISO 13485:2016 samt speciella kundkvalitetskrav.

Hämta:

Quality control DS/EN ISO 13485:2003 >>

Spårbarhet

Datastyrning och -övervakning garanterar att all information uppdateras under produktionen. Vårt spårbarhetssystem ingår i affärssystemet Oracle med en integrerad kvalitetsmodul som säkerställer 100 % kontroll.

Konstant övervakning gör det möjligt att identifiera råmaterialbatcher. Genom hela produktionsprocessen dokumenteras de relevanta parametrarna, och kontrollmätningar utförs.

Alla Primoprodukter är fullständigt dokumenterade. Datablad och godkännanden av råmaterialen, tekniska datablad, överensstämmelsecertifikat eller analyscertifikat finns tillgängliga och kan lämnas ut på begäran.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies