Choose language Svenska

Medicinska slangar

Extruderad plast är ofta den lösning som föredras för optimal flexibilitet, hygien och okomplicerad prototypframtagning inom medicintekniken.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår produktionsteknik och kompetens, och att prova nya material.

Vårt sortiment av medicinska slangar omfattar

  • Korrugerade slangar
  • Röntgenslangar
  • Bubbelslangar
  • En- och flerkanalslangar
  • Flerlagriga slangar
  • Slangar och armeringar för tandvården som t.ex. nålar och salivsugar
  • Slangar med vajerinlägg

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies