Choose language

Produkter inom medicinteknik

En kort sammanställning av exempel på slangprodukter

Extruderad plast är ofta den lösning som föredras för optimal flexibilitet, hygien och okomplicerad prototypframtagning inom medicintekniken.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår produktionsteknik och kompetens, och att prova nya material.

Vårt sortiment av medicinska slangar omfattar:

  • Korrugerade slangar
  • Röntgenslangar
  • Bubbelslangar
  • En- och flerkanalslangar
  • Flerlagriga slangar
  • Slangar och armeringar för tandvården som t.ex. nålar och salivsugar
  • Slangar med vajerinlägg

Du kan se närmare på ett urval av våra produkter i galleriet på den här sidan.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12