Choose language Svenska

Offshore

Primo är den prioriterade partnern inom offshoreindustrin och erbjuder specialiserade mantlar och skyddsprofillösningar för sjökablar.

Hämta broschyr här >>

Med våra toppmoderna produktionslinjer kan Primo erbjuda en flexibel produktion med hög kapacitet, vilket innebär att vi har möjlighet att tillverka komplexa produkter i stora volymer på ett effektivt sätt.

Vi belägger energisektorns kraftkablar, matningskablar och DEH-kablar – för optimalt skydd och en kostnadseffektiv lösning.

Kvalitet och arbetsmiljö

Vi uppfyller de stränga krav som ställs på offshoreindustrin, och som baseras på ISO 9001:2008 och unika kvalitetssystem anpassade till offshoreindustrins strikta kvalitetskrav.

Primo har ett åtagande att genomföra sina affärsoperationer så att det skyddar miljön och inte riskerar medarbetarnas hälsa och säkerhet. Vi anser att alla olyckor och personskador kan undvikas. Vi arbetar ständigt med att öka säkerheten för våra medarbetare och att uppnå nolltolerans för person- och materialskador.

Vårt arbetssätt

Framgångsrik projekthantering är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat resultat och säkerställer implementeringskapacitet. Åratal av praktisk erfarenhet och engagemang gör att vi med säkerhet kan leverera offshoreprojekt i tid enligt överenskomna standarder, gång efter gång.

Inga projekt sätts igång förrän en inköpsorder är utarbetad och godkänd. Den innehåller all information som behövs såsom materialbeskrivning, leveransvillkor, toleranskrav, inspektionstester och produktionsplan.

Formade fyllsystem

Primo har en unik expertis och erfarenhet av att designa kundanpassade fyllnadsprofiler. Vår teknik har utvecklats under många år, och vi utvecklar profiler med hög funktionalitet som sam- och efterextrudering, beläggning och halvledande material.

Smidig framtagning av verktyg och prototyper

Verktygstillverkning är ett av våra främsta expertisområden. Våra mycket professionella och motiverade utvecklare och verktygstekniker svarar för en effektiv och snabb prototypframtagning och resultat.

Vi tar hand om din logistik

Förråd av kabeltrummor och just-in-time-leveranser är en realitet i vårt serviceprogram. En av våra anläggningar fungerar faktiskt uteslutande som kabelförråd, och vi erbjuder kundanpassade transittransporttjänster för att säkerställa leverans enligt tidplan.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies