Choose language Svenska

16.5.2018

Hantering av avfallet: vårt engagemang i återvinning

Allting som tillverkas resulterar i avfall av något slag. I plastproduktion återvinns emellertid nästan allt produktionsavfall som t.ex. avklippta restbitar, felaktiga produkter och dylikt direkt på fabriken. 

När produkterna sedan är i omlopp finns system på plats som ser till att de värdefulla tillgångarna inuti produkterna inte kasseras utan istället används för att tillverka nya produkter. Detta är en del av vårt engagemang i att göra våra produkter återvinningsbara. Och dina också.

För Primo är ett djupt engagemang i återvinning ett naturligt steg, inte bara för vår egen skull utan även för våra kunder. I nya utvecklingsprojekt strävar vi efter att ta med hållbarhet i beräkningarna och inlemma det i vår design i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta innebär att som kund hos Primo kan du vara säker på att våra ansträngningar att implementera hållbarhet i våra produkter, och i dina, kommer att vara en integrerad del i alla utvecklingsprocesser. Detta är viktigt, inte bara för våra CSR-insatser och vårt varumärke utan det kan bli viktigt för dig också. 

Att producera råmaterial kostar mycket energi

Alla plastprodukter har en livslängd, i vissa fall mäts de i årtionden. Den största delen energi som förbrukas vid framställning av en plastprodukt går åt vid tillverkningen av själva plastblandningen. 

När en plastprodukt återvinns avlägsnas produktionen av råmaterialet från ekvationen, vilket gör återvinning av plastmaterial till en fantastisk idé ur hållbarhetsperspektiv. 

Det håller även avfallet borta från miljön och gör att värdefulla oljebaserade material används till fullo. För att återvinna plast måste det emellertid finnas system på plats för att samla in, sortera, göra rent och återvinna materialet.

PVC-återvinning i stor skala

En av de största fördelarna med de flesta termoplaster, såsom PVC, PE och PP, är att de kan återvinnas utan någon kvalitetsförlust. Detta stämmer framför allt med PVC – ett material som har fått utstå ett dåligt rykte i media under årtionden. Studier bland producenter av plaströr har visat att en PVC-produkt kan brytas ner, smältas och extruderas till en ny produkt med noll förlust av produktkvaliteten – inte bara en gång utan fem gånger. Detta är bara ett exempel på hur exceptionellt väl plastmaterial lämpar sig för återvinning – mycket bättre än de flesta andra material.

I Danmark beslutade fem stora plastproducenter – vi var en av dem – att ta itu med frågan om PVC-återvinning genom att inrätta ett system som gör det enkelt för byggare att bortskaffa avvecklade PVC-produkter som används i byggen och konstruktioner. Vanligtvis handlar det om dräneringsrör, avloppsledningar, takprofiler, fönsterprofiler etc. Produkter som alla har tillverkats av extruderad PVC. Systemet, som fick namnet WUPPI, gör det nu möjligt för städer och byggföretag att bortskaffa sådana material på ett säkert sätt. 

I andra europeiska länder finns liknande organisationer som arbetar tätt tillsammans med avfallshanteringsföretag för att inrätta ett återhämtningssystem. Exempel på detta är RecoMed i Storbritannien och VinylLoop i Italien.

WUPPI och deras motsvarigheter ingår alla i VinylPlus, den paneuropeiska plastindustrins återvinningsorganisation för PVC-produkter, vars syfte är att återvinna 800 000 ton PVC fram till 2020 – ett mål som ligger inom räckhåll. 

…och andra plasttyper också

All thermoplastics can be recycled, but the majority of recycled plastics are industrially used types such as PVC and PE. With the recent Chinese ban on import of plastic waste, the European plastics industry now needs to move fast to devise systems that can make plastics part of a truly circular economy.

Alla termoplaster kan återvinnas men majoriteten av återvunna plaster är plastsorter som används inom industrin, som t.ex. PVC och PE. Med det nyligen utfärdade kinesiska förbudet mot import av plastavfall behöver den europeiska plastindustrin nu agera snabbt för att utforma system som kan göra plast till en cirkulär ekonomi på riktigt. Denna stortrend driver fram nya investeringar i återvinningsinfrastruktur i Europa och kommer att fortsätta att göra det under de närmaste åren. En stor utmaning blir att öka mängden återvunnen postkonsument-plast. 

I hela Europa samlas sammanlagt cirka 31 % av alla producerade plastmaterial in för återvinning. Det finns dock väsentliga regionala skillnader med länder som Sverige, Norge och Tyskland högst i topp. På Primo fortsätter vi våra ansträngningar i att engagera oss i alla nuvarande och framtida återvinningsinitiativ – för att skydda miljön från skadlig inverkan men också för att bevara en värdefull naturresurs.

Källor: Nordisk Wavin, WUPPI, VinylPlus, Plastics Recyclers Europe

SENAST NYTT

Plastprofilsspecialisten Primo Sverige firar 60-årsjubileum

18.4.2019 - Plastprofilsspecialisten Primo Sverige firar 60-årsjubileum

Svenska Primo, en del av det familjeägda Inter Primo, kommer att delta i firandet av Primo-gruppens 60-årsjubileum under den kommande veckan

Läs mer
Verktygstillverkning som en viktig intern kompetens

10.12.2018 - Verktygstillverkning som en viktig intern kompetens

Primo är mer än bara en leverantör av extruderade profiler. Primo har också sitt eget interna center för verktygstillverkning, där vi utvecklar och designar rätt sorts extruderingsverktyg för nya profiler – ofta genom att förbättra kundernas idéer och snabba på time-to-market.

Läs mer
Vi kan täta det!

3.12.2018 - Vi kan täta det!

Detta är mottot för Primo GmbH – en specialisttillverkare av tätningar och packningar för fönster och dörrar, baserad i Hamburg, Tyskland. Företagets mission är att utveckla och producera tätningar av alla slag för alla typer av fönster- och dörrprodukter, oavsett hur krävande de är.

Läs mer
Operation Clean Sweep – en del av Primos miljöpolicy

20.11.2018 - Operation Clean Sweep – en del av Primos miljöpolicy

Under våren 2018 tog Primo de sista stegen i tillämpningen av European Operation Clean Sweep®-programmet (OCS) vid alla våra produktionsanläggningar runt om i Europa. Och samtidigt som programmet är en pågående process, görs ständigt framsteg mot det slutliga målet att eliminera plastpelletsavfall i miljön.

Läs mer
Återvinningsbart, användbart och smart: därför tror vi på plast

16.11.2018 - Återvinningsbart, användbart och smart: därför tror vi på plast

Om de används på rätt sätt kan plast och plastkompositer minska miljöpåverkan av livsmedelsproduktion, transport och uppvärmning. Utöver detta är de flesta termoplastiska material återvinningsbara till 100 %. Det är därför Primo är övertygade om att plast är materialet för framtiden lika mycket som för idag.

Läs mer
Nya interna återvinningsanläggningar hos primo tyskland

4.9.2018 - Nya interna återvinningsanläggningar hos primo tyskland

Primo Tyskland har precis investerat i egen utrustning för ommalning och återvinning av PVC. Resultaten är: mindre produktionsavfall, mer precis kontroll över användningen av återvunnen PVC samt en stark, miljövänlig produkt för fönster- och dörrproducenter.

Läs mer

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies