Login/Register
Choose language Svenska

Organisation

Primo är en internationell företagsgrupp som ägs av det danskbaserade företaget inter primo holding.

Primofamiljen består av följande företag:

Holdingföretag

PRIMO HOLDING A/S
 

Moderföretag

INTER PRIMO A/S
 

Dotterföretag

Danmark

Finland

Tyskland

Norge

Polen

Ryssland

Sverige 
 

PRIMO DANMARK A/S

OY PRIMO FINLAND AB

PRIMO PROFILE GmbH

PRIMO NORGE AS

PRIMO PROFILE Poland sp.z.o.o.

LLC PRIMO (Russia)

PRIMO SVERIGE AB 
 

Joint venture-företag

Polen

Kina

Spyra Primo Poland Sp.z.o.o.

Profilex Plastic Technology (Zhuhai FTZ) Co. Ltd.