Choose language Svenska

ANPASSADE PROFILER

Våra kunder utgörs av både marknadsledande företag inom sitt område och mindre företag med en specialiserad produktion och därmed unika krav.

De flesta av våra produkter är skräddarsydda, men vi förser också vissa industrier med standardiserade lösningar när det är den optimala lösningen att utveckla standarder för en specifik produkt eller produktgrupp.

Vi är ett internationellt företag som arbetar på en global marknad. Det innebär att vi följer våra kunder – och våra kunders kunder. Med produktion i de nordiska länderna, Centraleuropa, Ryssland och Kina lever Primo upp till kraven på en totalleverantör av plastlösningar på en alltmer globaliserad marknad.

Listan över industrier som vi levererar plastprofiler till är lång, även jordbruk, fiske, möbler, tung industri, sport och fritid hör till Primos kärnverksamheter.

Du hittar majoriteten av våra kunder inom något av följande områden:

Vi tillhandahåller även ett sortiment av standardprofiler – ta en titt i våra produktkataloger nedan för att få veta mer.

Vilka idéer och behov du än har kan Primo hitta lösningen för dig. Våra erfarna produktutvecklings- och blandningsteam är redo att hjälpa dig.

GÅ TILL PRIMOS KATALOGER MED STANDARDPRODUKTER

Observera att katalogerna är på engelska.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies