Choose language Svenska

Designalternativ

Gångjärn: Vissa material klarar att böjas upprepade gånger och kan användas som gångjärn. I andra fall kan profiler samextruderas av hård termoplast och elastomerer som ger optimal flexibilitet.

Tätningar: Profiler med integrerade tätningslister kan innebära betydande fördelar vid monteringen i t.ex. byggbranschen och industrin.

Beläggningar: I form av termisk pressning, där ytan utsätts för tryck och/eller en struktur, eller genom applicering av film med lim.

Dekorering: Med hjälp av ett linjemönster i extruderingsverktyget.

Skruvfickor: Dessa utgör goda fästpunkter för profilen, oberoende av längden.

Glidfunktion: Vissa polymerer har en mycket låg friktionskoefficient. Sådana polymerer kan användas för långlivade produkter som transportband.

Skarvkilar: Profilen kan konstrueras för att skarvas med andra profiler, maskinkomponenter, byggkomponenter etc. utan användning av lim eller extra delar.

Fjäderverkan: Sådan kan uppnås om rätt material väljs. Många plaster är spänningsavlastade, så fjädereffekten minskar med tiden.

Friktion: Hög friktion kan uppnås genom samextrudering med en gummiliknande elastomer. Det används t.ex. i fönsterramar.

Märkning: Med t.ex. streckkod, sorteringsmärkning eller företagsnamn som trycks med inkjet.

Inkapsling: Armering av ledningar etc. och kan läggas in i profilen i samband med extruderingen. Mjuka tätningslister kan t.ex. förses med ett snöre som hindrar listen från att sträckas för mycket vid monteringen.

Färgning: De flesta plaster kan färgas. Vid speciellt höga krav på exakta kulörer används färgat granulat, eller en viss procent granulat tillsätts i extruderingsprocessen.

Snäppfästen: Kan förenkla monteringen och ersätta skruvar eller bultar.

Spår: För inlägg av t.ex. tätningsremsor.

Fästen: Gejdrar och fästen kan utformas så att produkten bara fungerar inom specificerade måttavvikelser. Det medger extremt noggranna toleransgränser.

Isolerande håligheter: I strukturer för att motverka köldbryggor vid t.ex. dörr- och fönsterprofiler.

Förstärkning: Ribbor på utsatta ställen kan vara ett billigare alternativ till att öka materialtjockleken.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies