Choose language Svenska

EXTRUDERING

VI HAR EN PASSION FÖR EXTRUDERINGSTEKNIK

Ett resurscentrum för extrudering

Primo har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla nya produkter som ett plastresurscentrum och en totalleverantör av extruderade lösningar. Våra engagerade specialister sätter en ära i att konstruera just den komponent som du behöver, och de brinner för att göra verklighet av dina idéer.

Det lönar sig att blanda in Primo så tidigt som möjligt. 

Vi har experterna som kan hitta rätt plastmaterial, justera egenskaperna så att de uppfyller de specifika kraven och bestämma den kommersiellt lämpligaste produktionsmetoden.

Se de många alternativen för kundanpassning och utformning av de olika delarna i en extruderad plastprofil här:

Extruderingsteknik

Extrudering är normalt en helautomatisk process med kontinuerliga måttkontroller och automatisk maskinjustering. Det gör det möjligt att producera många olika sorters produkter, från enkla rör och stänger till mycket komplexa fönsterprofiler. Med extrudering kan man också tillverka mycket stora produkter. 

I många fall är samextrudering – produktion med olika plastsorter – den optimala lösningen, t.ex. vid tillverkning av glasningslister med integrerade tätningslister. Plasten kan också extruderas runt andra produkter som t.ex. ledande eller stabiliserande material.

Utöver extruderingsprocessen kan Primo även utföra olika bearbetningar av plastprodukter. Exempel på sådana är filmapplicering, streckkodstryckning och bigning. Färdigbearbetningen kan även omfatta borrning, falsning, svetsning, limning och andra arbeten. 

Primo har alltså snabbt blivit ett resurscentrum för profildragningsteknik och expertis.

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies