Choose language Svenska
Top image

Extruderade delar

Oändliga möjligheter och funktioner med extruderad plast

Click on a dot to view more information
Product
Gångjärn
Tätning/Coex
Färgmärkning
Dekorationsremsor
Skruvfickor
Glidfunktion
Snäpp-/fästfunktion
Upphängningsfunktion
Friktionsfunktion
Textmärkning
Inkapslingt.ex. av vajer eller stålstång
Infärgning
Snäpp-/fästfunktion
Spår
Fäste/fixering
Isoleringskammare
Förstyvningar

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies