Choose language Svenska

Innovation

Ta med PRIMO på tåget

Ju tidigare du involverar Primo i din utvecklingsprocess, desto större är möjligheterna att vi kan hjälpa dig att hitta lösningar som är ”konstruerade för tillverkning” – vilket betyder lägre kostnader i din monteringsprocess och följaktligen lägre totalkostnader. Vi har sparat miljontals euro åt våra kunder, och vi kan också hitta lösningar som bidrar till att skydda miljön och spara resurser.

Vi ställer våra mest kompetenta experter till ditt förfogande – och garanterar naturligtvis full konfidentialitet. 

Vi anstränger oss för att hitta det material som passar bäst, vilket kan innebära att våra konstruktörer testar många alternativ för att komma fram till den riktiga kombinationen av material och profilegenskaper som motsvarar kundens krav.

 

Focus Image Focus Image Focus Image Focus Image
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies