Choose language Svenska

Marknadskunnande

Vi kan dina affärer

Ditt resurscentrum Primo erbjuder hållbara lösningar baserade på en djup marknadskännedom och extruderingsexpertis.

I egenskap av ledande extruderingsspecialist med många års erfarenhet är Primo din pålitliga och kompetenta partner. Vi utvecklar plastapplikationer för produkter till många olika industrier som bygg, elektronik, energi, möbler, medicinteknik, belysning, offshore, kraft, transport, vitvaror, fönster och dörrar och många andra.

Vårt produktsortiment består huvudsakligen av skräddarsydda produkter som utvecklas i tätt samarbete med våra kunder.

Vi tillverkar kundanpassade komponenter för så gott som alla industrier som behöver hållbara och kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies