Choose language Svenska

Kundanpassade plastprofiler

Som ledande extruderingsspecialist, med många års erfarenhet, är Primo din pålitliga partner. Vi producerar kundanpassade plastprofiler för de flesta branscher som kräver hållbara och kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet.

Bland våra kunder finns både marknadsledande företag och mindre företag med en specialiserad produktion som därmed har unika behov.

Vår produktportfölj består huvudsakligen av skräddarsydda produkter, utvecklade i nära samarbete med våra kunder.

Utvecklingscentrum för extrudering

Primo har mer än 50 års erfarenhet av utveckling av extruderade plastprofiler. 1984 blev Primo Sverige (då Kontraplast AB) en del av Inter Primo gruppen, ett internationellt plastföretag med 13 produktionsenheter i 8 länder.

Moderbolaget Inter Primo finns i Köpenhamn.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies