Choose language Svenska

Kvalitet

Profiler tillverkade enligt exakta standarder

Kvalitetsstyrning är en viktig del i varje Primoprodukt och -process, och den förbättras ständigt. 
 
Nolltoleransstandard gäller för merparten av vår produktion.
 
Alla Primofabriker och anläggningar är certifierade mot kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001. Primo Sverige AB har upprättat en plan för certifiering enligt standarden IATF 16949: 2016.
 
Vi tillämpar målstyrd kvalitetsstyrning för
  • Inköp av råmaterial 
  • Produktion och planering 
  • Produkt- och processutveckling
  • Slutkontroll av produkter och felsökning
  • Administration och orderhantering
  • Logistik och leverans
  • Konsulting och service
  • Utbildning och personalutveckling

Eftermarknadsservice

Vår eftermarknadsservice har en hög prioritet och säkerställer att våra kunder kan dra full nytta av sin nya produkt. 

Säkerhets-, miljö- och kvalitetspolicy

Hämta Primo-gruppens säkerhets-, miljö- och kvalitetspolicy

Spårbarhet och dokumentation

Datastyrning och -övervakning garanterar att all information uppdateras under produktionen. Vårt spårbarhetssystem ingår i vårt affärssystem Oracle med en integrerad modul som säkerställer 100 % kontroll.

Alla Primoprodukter dokumenteras fullständigt och datablad kan lämnas på begäran.

Speciellt fokus på medicinteknik

I vårt resurscentrum för medicinteknik är våra motiverade medarbetare särskilt utbildade på renrumstillverkning och hantering av produkter som uppfyller SS-EN ISO 13485:2003 samt speciella kundkvalitetskrav.

För information om medicinteknik, följ denna länk >>

Dokumentation

Vi förser dig med den tekniska dokumentation du behöver – ritningar, materialegenskaper, datablad etc.

Ändrade krav och feedback

Vi är beredda att lyssna på dina ändrade krav och dina synpunkter på vår service.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies