Login/Register
Choose language Svenska

Kvalitet

Profiler tillverkade enligt exakta standarder

Kvalitetsstyrning är en viktig del i varje Primoprodukt och -process, och den förbättras ständigt. 
 
Nolltoleransstandard gäller för merparten av vår produktion.
 
Alla Primofabriker och anläggningar är certifierade mot kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001. 
 
Vi tillämpar målstyrd kvalitetsstyrning för
  • Inköp av råmaterial 
  • Produktion och planering 
  • Produkt- och processutveckling
  • Slutkontroll av produkter och felsökning
  • Administration och orderhantering
  • Logistik och leverans
  • Konsulting och service
  • Utbildning och personalutveckling

Eftermarknadsservice

Vår eftermarknadsservice har en hög prioritet och säkerställer att våra kunder kan dra full nytta av sin nya produkt. 

Säkerhets-, miljö- och kvalitetspolicy

Hämta Primo-gruppens säkerhets-, miljö- och kvalitetspolicy

     Policy

Spårbarhet och dokumentation

Datastyrning och -övervakning garanterar att all information uppdateras under produktionen. Vårt spårbarhetssystem ingår i vårt affärssystem Oracle med en integrerad modul som säkerställer 100 % kontroll.

Alla Primoprodukter dokumenteras fullständigt och datablad kan lämnas på begäran.

Speciellt fokus på medicinteknik

I vårt resurscentrum för medicinteknik är våra motiverade medarbetare särskilt utbildade på renrumstillverkning och hantering av produkter som uppfyller SS-EN ISO 13485:2003 samt speciella kundkvalitetskrav.

För information om medicinteknik, följ denna länk >>

Dokumentation

Vi förser dig med den tekniska dokumentation du behöver – ritningar, materialegenskaper, datablad etc.

Ändrade krav och feedback

Vi är beredda att lyssna på dina ändrade krav och dina synpunkter på vår service.