Choose language English

Logistik

En enastående logistikorganisation som passar dina behov

Primos servicemantra är:

Rätt produkter på rätt plats i rätt tid.

Tillgänglighet är lika viktigt för våra kunder som produktkvalitet.

Vi vet att våra kunder tänker på det arbetande kapitalet! Som nyckelleverantör eller underleverantör är vi väl medvetna om att vi är en kritisk länk i en komplex värdekedja – vare sig det gäller komponenter till en monteringsline för kylskåp eller specialdelar till en sjökabel. Någon ”one size fits all” är det inte tal om för vår del.
 
Vi erbjuder dig trygga överenskomna ledtider, leverantörsstyrda lagerlösningar (VMI), färdigvarulager, prognoser, traditionella inköpsordrar och schemalagda dagscykler.

När vi agerar tillsammans med andra underleverantörer kan Primo även ta ansvaret för hela logistiken. Det kan spara resurser, minska risken för felbeställningar och säkerställa rätt leverans. Baserat på de verkliga behoven och komplexitetsnivån tar vi fram den optimala lösningen till rätt kostnad.

Som Primokund vet du exakt vad du kan förvänta dig.

Vi lagerför dina produkter

Om du önskar kan vi ta hand om din interna logistik. Förråd av kabeltrummor och just-in-time-leveranser är t.ex. en realitet i vårt serviceprogram för offshoreindustrin. 

Vi följer våra kunder

Med produktion i de nordiska länderna, Centraleuropa, Ryssland och Kina lever Primo upp till kraven på en totalleverantör av plastlösningar på en alltmer globaliserad marknad. Vi erbjuder kundanpassade transittransporttjänster för att säkerställa leverans enligt tidplan.