Choose language Svenska

Material

Det handlar bara om plast

 

Om du håller på att utveckla en ny produkt – tänk på plast. De många olika slags plastsorterna har vitt skilda egenskaper. Allt handlar om att välja rätt typ av plast för en viss produkt eller slutanvändning.

Vi kan leverera en värdefull extruderad plastlösning och är alltid villiga att diskutera de olika möjligheterna med dig.

Plasten kan formas till alla möjliga komplexa former, den kan vara hård eller mjuk, och den kan underlätta konstruktionslösningar i tusentals applikationer. Plaster kan också samextruderas för att få en kombination av egenskaper.

Primo kan hitta en plastlösning som i de flesta fall är överlägsen vilket annat material du än tänker på. 

Primo har även snabbt blivit ett resurscentrum för profildragningsteknik och expertis.

Fördel plast

Mångsidigt: Plaster kan vara hårda eller mjuka – stela eller böjliga – lätta eller tunga – i valfri färg – för alla tillämpningar och för alla ändamål. Plast är det ideala materialet för ett antal användningsområden som isolering, skydd, övertäckning och mycket mer.

Miljövänligt: Plaster är icke ledande och energisnåla vid tillverkning, transport och underhåll – plus att de är återvinningsbara och återanvändningsbara.

Starkt och hållbart: Plast har hög slaghållfasthet och böjstyrka. Plast rostar inte och är motståndskraftigt mot väder och vind, syror, alkalier, lösningsmedel och olja. Plast är UV-resistent och utgör ett perfekt vattenskydd.

Låg friktion: Plaster har en låg friktionskoefficient och är perfekta för hållbara och rörliga delar som t.ex. kugghjul, drivhjul, transportband, lager etc.

Plastfamiljen

Plaster framställs i huvudsak ur olja och naturgas. De är alltså organiskt baserade material som vidareförädlas till många olika ”syntetiska” produktgrupper. De olika typerna av plast har olika strukturer som bestämmer deras egenskaper som hård eller mjuk, stel eller böjlig etc. Dessa karaktäristika och kombinationen av dem begränsas endast av fantasin. 

På Primo är vi inte bara extruderingsexperter. Våra erfarna plastspecialister är garantin för att vi finns kvar i den absoluta framkanten inom materialexpertis och nya materialkombinationer samt, sist men inte minst, i tätt samarbete med våra strategiska leverantörer. Vi har till och med vår egen PVC-massaanläggning och servar även externa kunder.

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies