Choose language Svenska

Prototyper

PRIMO behärkar all slags prototyptillverkning som fräsning, svarvning, sågning, svetsning och limning

 

En bra prototyp tillsammans med moderna maskiner och utrustningar i experthänder är en garanti för att slutprodukten blir av hög och jämn kvalitet.

En skickligt och noggrant utförd prototyp kan också förväntas spara kostnader i ett senare skede vid utvecklingen av verktyg för serieproduktion.

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies