Login/Register
Choose language Svenska

Prototyper

PRIMO behärkar all slags prototyptillverkning som fräsning, svarvning, sågning, svetsning och limning

 

En bra prototyp tillsammans med moderna maskiner och utrustningar i experthänder är en garanti för att slutprodukten blir av hög och jämn kvalitet.

En skickligt och noggrant utförd prototyp kan också förväntas spara kostnader i ett senare skede vid utvecklingen av verktyg för serieproduktion.