Choose language Svenska

VERKTYGSDESIGN

PRIMO DESIGNAR, KONSTRUERAR, TILLVERKAR, SERVAR OCH REPARERAR VERKTYG

Vi använder CAD/CAM-system och har stor kapacitet i CNC-styrda fräsnings- och bearbetningsverkstäder som bemannas med välutbildade team av högt kvalificerade konstruktörer och verktygstekniker. Med hjälp av robotar körs Primos verktygstillverkning dygnet runt i tätt samarbete med de allra bästa externa verktygstillverkarna.

Utvecklingen av verktygen sker i nära samarbete med kunderna för att optimera produktionsverktygen i enlighet med kundens krav. Kontinuerlig kvalitetskontroll vid test- och serieproduktion säkerställer en effektiv tillverkningsprocess med plastprodukter av jämn och hög kvalitet som slutresultat.

This website uses cookies to track your behavior and to improve user experience on the site

You can delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Our cookie policy can be found here >>

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies